Die kommersiële boer is die sleutel tot voedselsekerheid.

Volgens die nuutste Landbousensus van 2017 dra die kommersiële boer (met ‘n jaarlikse inkomste van tussen R2 miljoen en R13 miljoen) 18,5% van die land se totale landbou-inkomste by. Hierdie sektor verskaf ook werk aan ‘n kwart van alle plaaswerkers.

Maar, dit is ook hierdie groep wat telkens oorgesien word wanneer dit by enige vorm van befondsing uit die staatskoffers kom. Geen hulp gedurende droogtes. Geen hulp gedurende rampe soos COVID-19 nie. Geen hulp wanneer lenings te swaar raak om af te betaal nie.

Reddingsboei na reddingsboei word gegooi na kleinskaalboere wat minder as 2% van die totale landbou-inkomste verskaf en maar net 6% van plaaswerkers in diens neem. Grootboere se staatskontrakte en finansiële vermoëns maak dit makliker om ‘n ramp te trotseer en heel anderkant uit te kom. Maar, die impak wanneer so ‘n boerdery wel vou, is ook soveel groter.

TLU SA sien om na die kommersiële boer. Die boer wat dag in en dag uit boer om plaaswerkers van werk te voorsien, eie gesinne te onderhou en die belangrikste, volhoubaar en koersvas voort te gaan om plaasvars produkte te verskaf.

TLU SA het gesien dat boere ‘n platform nodig het om direk by die verbruiker uit te kom en so te verseker dat hulle kan voortgaan om dit te doen waarvoor hulle in die wieg gelê is. Om te boer.

En so is die TLU SA Plaasvars e-Mark gebore.